De kosten voor een Mindfulness training (8 sessies) bedragen
€ 250,- incl btw. Dit is inclusief de reader en een USB-stick.

Ik ben zo overtuigd van het nut van deze training dat ik het iedereen gun, kosten mogen geen belemmering vormen voor het volgen van de training. Dit is bespreekbaar.